Test og Indregulering

Test og måling:

Clean-Vent ApS besidder et større antal højpræcisionsinstrumenter til måling af dimensioner, volumenflow, tryk, temperatur, fugtighed (absolut og relativ), CO2,  lydtryksniveauer (dBA, dBB, dBC, Leq, Max, Min og Peak), Single Particle Counter til måling partikeltal (0,3 til 10 µmeter) samt Photometer til scanning af HEPA filtre og udførelse af lækagetest.

Clean-Vent ApS foretager partikelmonitorering af rene rum og zoner i overensstemmelse med DS/EN ISO 14644-1, scanner HEPA-filtre og foretager Lækagemålinger efter DS/EN ISO 14644-3 samt udfører visualiserings- og Recovery tests efter DS/EN ISO 14644-3.

Clean-Vent ApS har medarbejdere med certificering som Professionel Cleanroom testing i henhold til Cleanroom testing and Certification Board International, se www.ctcb-i.net

Vi tester løbende for et antal medicinalproducenter samt hospitaler, forskningsinstitutioner og laboratorier.

Alle vore instrumenter kalibreres på akkrediterede laboratorier med referencer til nationale standarder og vort kvalitetsstyringssystem sikrer at alle instrumenters kalibreringsstatus altid er kendt.

Kalibreringsstatus for alle instrumenter er en integreret del af en målerapport fra Clean-Vent ApS.

Indregulering:

Clean-Vent ApS har selvstændig afdeling for indregulering med uddannet og erfaren personale, der arbejder fuld tid med indregulering og måling.

 

 

 

 

 

 

   
Clean-Vent ApS   Tlf:   +45 44 91 62 44
Vasekær 2    
DK-2730 Herlev   e-mail:   air@clean-vent.dk