Energioptimering

Der er i denne tid stor fokus på elforbruget for ventilatorer. Elselskaberne lancerer i disse dage kampagnen 'Energispareventilator' hvor de oplyser om den mulige besparelse ved udskiftning af gamle ventilatorer med nye spareventilatorer.

Clean-Vent ApS hilser kampagnen velkommen, da vi gennem flere år selv har forsøgt at oplyse om, og bistå med, energioptimerende tiltag indenfor ventilationsområdet.

Ca. 15 % af erhvervslivets elforbrug går til drift af ventilatorer og der er mange penge at spare ved at skifte til mere energieffektive ventilatorer, som nedenstående eksempel fra elselskabernes spareventilatorkampagne viser :

Ventilatortype Gammel ventilator Spareventilator
Virkningsgrad 50 % 80 %
Nødvendig effekt* 7,00 kW 4,40 kW
Eludgift** pr. år 18.900 kr. 11.880 Kr.
Årlig sparet eludgift pr. ventilator 7.020 Kr.
   
   
Eksemplet er baseret på : 
*En krævet effekttilførsel til luften på 3,5 kW.
**En elpris på 0,45 Kr. pr. kWh og en årlig driftstid på 6.000 timer

Hvor elselskabernes kampagne udelukkende fokuserer på elforbruget, baserer Clean-Vent ApS sine energieftersyn på inspektion af hele ventilationssystemet. Vi inspicerer og undersøger således for :

Inspektion af ventilatorer
  • Remtræk, skiver etc. (modstand)
  • Skovlhjul (rensning)
  • Motorer (effektforbrug)
Kanalsystem
  • Modstande
  • Utætheder (arbejder ventilatoren unødigt)
Filtre
  • Modstande

Drift

  • Styring af drifttid
  • Styring af tryk eller flow, evt frekvensstyring

Endelig kaster Clean-Vent ApS et overordnet blik på hele virksomhedens ventilationssystem, og afgør om der er en besparelse at hente ved evt. at sammenlægge eller adskille systemer. F.eks. kan der være driftsbesparelser ved at benytte to mindre ventilatorer i stedet for een større, hvis denne betjener to procesudsugninger der betjenes på forskellige tidspunkter. I andre tilfælde er der en besparelse at hente, ved det modsatte tiltag - alt afhænger af belastningen (både tid og volumenstrøm) og ventilatorerne.

Lad Clean-Vent ApS udføre en energioptimeringsrapport over Deres ventilationssystemer og se hvor meget De kan spare.

Se evt. elselskabernes homepage Spareventilator.

 

 

 

 

   
Clean-Vent ApS   Tlf:   +45 44 91 62 44
Vasekær 2    
DK-2730 Herlev   e-mail:   air@clean-vent.dk